Opettaja 10.2.2017: Ideaalinen vai kurjistava Inkluusio?

Opettaja- lehden (10.2.17) julkaisema kirjoitukseni oppilaiden sulauttamisesta yleisryhmiin, enenevässä määrin valitettavasti säästösyistä. Asia on arka ja siihen reagoidaan yleensä ihannoimalla inkluusiota ja samalla kieltäen kategorisesti pienryhmien kiistattomat edut monille erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Erityisoppilaitten oppimistulosten muutosta on tutkittu: mm. Erja Sandberg tutki väitöskirjassaan (2016, Helsingin Yliopisto) muun muassa erityisoppilaitten omia kokemuksia isoissa ryhmissä opiskelusta. Vuonna 2014 Turun yliopistossa Matias Mäkelä ja Jukka Saarikoski tarkastelivat asiaa Pro gradussaan, ja havaitsivat, että sosio-emotionaalisesti oireilevien oppilaitten integrointi aiheuttaa kohdeluokassa merkittäviä ongelmia työrauhan, kouluviihtyvyyden ja oppimistulosten suhteen (mm. TS, 7.2.17).

Opettaja 10.2.2017