LV 060219: Sisäilma-asioita ei saa unohtaa tulevissa eduskuntavaaleissa: sairastuneet tarvitsevat sisäilmapoliklinikoita ja sosiaaliturvaa

Sisäilma-asioita ei saa unohtaa tulevissa eduskuntavaaleissa: sairastuneet tarvitsevat sisäilmapoliklinikoita ja sosiaaliturvaa

 

Kuntavaaleissa 2017 keskeisimpiä teemoja oli koulujen ja päiväkotien ja koko julkisen rakennuskannan mittavat sisäilmaongelmat ja niihin liittyvät suuret taloudelliset ja inhimilliset haasteet. Eduskuntavaaleissa 2019 teema on vähintäänkin yhtä ajankohtainen: likimainkaan kaikki kunnat tai kaupungit eivät tule selviämään yksin sisäilmaongelmistaan, vaan valtion tulee tehdä oma osuutensa asiassa mm. osoittamalla korvamerkittyä rahaa kunnille ja kaupungeille, jotta koulut ja päiväkodit oikeasti laitetaan kuntoon kaikkialla muuallakin kuin Espoossa, joka investoi yli miljardi euroa reilun vuosikymmenen aikana tähän tarkoitukseen, jotta lapsille ja nuorille sekä henkilöstölle taataan lain mukaiset terveelliset ja turvalliset tilat.

On kyse myös muustakin kuin rakennuksista ja niiden kunnosta ja terveestä sisäilmasta. On kyse myös niistä jo sisäilmasairaista ihmisistä, joiden terveys on jo mennyt, usein myös työ ja toimeentulo. Heille ei ole tällä hetkellä olemassa oikeastaan mitään sosiaaliturvaa, kokonaisvaltaista hoitoa tai kuntoutusta. He ovat väliinputoajia yhteiskunnassamme.  Emme saa sairastuttaa lapsiamme, nuoriamme emmekä koulujen ja päiväkotien korvaamatonta työtä tekevää henkilöstöä. Emme myöskään sairaaloiden, terveyskeskusten henkilöstön tai poliisien terveyttä. Meidän tulee tukea entistä paremmin myös omissa kodeissaan sairastuneita ihmisiä.

Tulevan eduskunnan tulee aktiivisesti ja ripeästi ryhtyä tarvittaviin toimiin kokonaisvaltaista hoitoa, moniammatillista osaamista ja kuntoutusta tarjoavien sisäilmaklinikoiden perustamiseksi. Sisäilmasairastuneiden oireisiin on suhtauduttava heti vakavasti: heidän oireitaan ei saa vähätellä eikä psykologisoida. Myös sisäilmatutkimuksen riippumattomuus, läpinäkyvyys ja avoimuus tulee turvata mm. ottamalla huomioon tutkimusta tekevien henkilöiden kaikki mahd. sidonnaisuudet. Jokainen vaaleissa ehdolla oleva voi tehdä sisäilmalupauksen, joka sisältää kiteytetysti sisäilmasairaillekin yhdenvertaiset terveys- ja sosiaalipalvelut, toimeentulon ja sosiaaliturvan sekä koulutus- ja työskentelymahdollisuudet.

Mika-Erik Walls, KL, FM, lehtori, oppimis- ja työhyvinvointitukija, varavaltuutettu, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, eduskuntavaaliehdokas (vas, sit.), Espoo