Akateemiset tutkinnot ja opintokokonaisuudet

Tieteellinen jatkotutkinto, Helsingin yliopisto

Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto, 2005
sekä suoritetut muut tohtorintutkintoon kuuluvat opinnot, 2005

Oppilaitoksen johtamisen ja hallinnon 15 ov/rehtorin pätevyys, Helsingin yliopisto, 2001

Aineenopettajan opinnot ja pätevyys (opettajankoulutus) Åbo Akademi, 1993-1994

Ylempi korkeakoulututkinto, Helsingin yliopisto
Filosofian maisterin tutkinto, vieraiden kielten ja kulttuurien koulutusohjelma, 1990
Germaaninen filologia, Pohjoismaiset kielet ja kulttuuri, Fonetiikka ja Logopedia, Kasvatustiede

Pohjoismaiset kielet ja kirjallisuus, Uppsala universitet, 1990

Muut opintokokonaisuudet ja koulutus

Sopimus-, työlainsäädäntö sekä neuvottelutaidon opinnot, OAJ/JUKO, 2016
Erityispedagogiikan opinnot, Helsingin yliopisto, 2013
Oppilaitosjohdon koulutus, Helsingin yliopisto/Palmenia 2007-2008
Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu Turun yliopisto, 2001-2003
TieVie tvt:n opetuskäytön kouluttajakoulutus (Ope.fi III) Suomen virtuaaliyliopisto (yliopistokonsortio), 2001-2002

Kielitaito

Kieli, Suullinen taito/Kirjallinen taito
ruotsi, Erinomainen/Erinomainen (äidinkieli)
suomi, Erinomainen/Erinomainen
saksa, Erinomainen/Erinomainen
englanti, Erinomainen/Erinomainen
espanja, Tyydyttävä/Hyvä
hollanti, Tyydyttävä/Hyvä

Työkokemus

Vanhempi lehtori, saksan ja ruotsin kieli, Helsingin kaupungin opetusvirasto, 1996 alk.

Koulutuspäällikkö, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk, 2008

Rehtori, Espoo, 2007

Apurahatutkija, Suomen kulttuurirahasto, Työsuojelurahasto, 2003-2005, työntutkimus, oppimisen monitieteinen tutkimus, tieto ja viestintäteknologia

Tutkija, Helsingin yliopisto, 2001-2003, työntutkimus, oppimisen monitieteinen tutkimus, tieto- ja viestintäteknologia, johtaminen ja opetushallinto

Teknologia-asiantuntija, Helsingin yliopisto, 2001-2002

Verkkopedagogiikan asiantuntija, Helsingin yliopisto, 2000-2002

Asiantuntija, Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskus, 2000-2001

Tieto- ja viestintäteknologian yrittäjä, konsultti, digitaalisen oppimisen asiantuntija (sivut.), 2001 alk.

Johtava kieltenopettaja, Loviisa, 1995

Aikuiskouluttaja (vieraat kielet) ja tietokoneavusteisen kieltenopetuksen asiantuntija, Virkailijan kansalaisopisto, Helsingin aikuisopisto, 1993-1995

Opetushallitus, PAD -kielikouluttaja (Saksa), 1993-1994

Aikuiskouluttaja (vieraat kielet), Järvenpään työväenopisto, 1990-1993

Luokanopettaja, aineenopettaja, erityisopettaja: 1986-1990, Helsingin kaupunki, Järvenpään kaupunki

OPM/OKM, Kansainvälisen henkilövaihdon ja stipendiasiain keskus, 1989

Pädagogische Fachhochschule, Karslruhe, Saksa, 1988

Pankki- ja vakuutustoimihenkilö, SKOP, HSSP, 1987

Lisäksi lukuisia kesätyöpaikkoja (1-3 kk): mm. Eurooppalainen kielikoulu (EK), Scandinavian Travel Schools (STS), 1990-1993 (Iso-Britannia, Saksa, Itävalta), kielikoulutusta, -valmennusta, -ohjausta; matkaoppaana jne.

Julkaisut

"Från lärare till handledare" - Om distans- och flerformsundervisningen inom det fria bildningsväsendet." Åbo Akademi, Inst. för lärarutbildning, 1994.

Opetusteknologian uudet haasteet. Tempus 4/98.

OTE (Opetus ja teknologia) 3/99

ITK.99 (Interaktiivinen teknologia koulutuksessa) konferenssijulkaisu "Täällä tietoyhteiskunnan alla" (ss. 136-153)

ITK.01, Konferenssijulkaisu, Verkkojulkaisu

NUAS 2001, Göteborg, Konferenssijulkaisu, Verkkojulkaisu

Online Educa Berlin 2001, Book of Abstracts, CD-ROM

WEM 2001 (World Educational Market), Vancouver, Canada (Book of Abstracts)

ITK.02, Symposiumesitys, artikkeli konferenssijulkaisussa 04/2002

ICT3 - Information and Communication Technology for Teacher Training(Scandinavian cases; Edited by Paul A. Kirschner, Heerlen: Open Universiteit Nederland, 2002, 95 pages)

ED-MEDIA, Denver 2002, Book of Abstracts

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia: Ope.fi-hankkeen seivitys ja arviointityö, sl-.2002

Raporttluonnos OPM.lle

Mukana myös julkaisussa Technology, Pedagogy and Education, 2003, Vol.12(1), p.85-103: Towards a learning society in Finland: information and communications technology in teacher education (Niemi, Hannele)

Interlearn Conference 2003: Full paper. Book of Abstracts: A short cut to paradise? The use of ICT among Finnish teachers and the teachers' perception of their work environment

On the Use of ICT among Finnish Teachers – a psycho-social perspective on technological challenges of teachers´working environment. ED-MEDIA 2004, Lugano, Switzerland: Brief paper. Book of Abstracts

"Laitteisto ei toimi - apua ei saa. E-stressiäkö" Suomalaisten opettajien tieto ja viestintäteknologian käyttöön liittyviä stressikokemuksia. Helsingin yliopisto, 2004.

"E-Teaching & E-Stress?" The Use of ICT among Finnish Teachers and its Impact on Teachers´ Work Environment. Lisensiaatintutkimus. 222 sivua. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 2005.

SITE 2005, Phoenix, Arizona, USA: konferenssiesitys ja – julkaisu ja CD-ROM.

Lisäksi oman työn reflektoinnin ja tutkivan työotteen tuloksena koottu, tulossa oleva verkkoartikkeli (2016):

On the use of electronic assesment (digital assesment- and portfolio tools) at upper secondary level from students´and teacher´s perpective - prelimanary, main findings between 2012-15 . 2017: www.mewalls.fi.

Sähköa ilmassa? Lukiokoulutuksessa puhaltavat nyt monet, vastakkaisetkin muutostuulet. Rihveli 1/2014

Joukkovoimaa Helsingissä – Sisäilmaongelmista opettajien näkökulmasta. Rihveli 2/2016, Opettaja-lehti

(s.41-43)

Apurahat ja palkinnot

TSR: tutkijastipendi 2002-2003; SKR: tutkimusapuraha 2003 (kohdassa. Kasvatustiede); TSR: opinnäytetyön loppuunsaattamiseen tark. tutkijastipendi, 2004. 2003 Akavan Pohjola palkinto

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen (2000 alk.)

Ope.fi III-tason kouluttajakoulutus ja jatkuva päivitys; verkko-opetusta ja -pedagogiikkaa: 2000 lähtien

Digitaalisen esitystekniikan asiantuntija ja kouluttaja: 2001 lähtien

Verkkopedagogiikan ja digitaalisen oppimisen asiantuntija, Educational ICT Service, 2002 lähtien

Sähköiset oppimisalustat ja -ympäristöt: 2001 lähtien

Opetusteknologiakeskuksen, Yliopistopainon ja VTT:n eBook –projekti, 2001

Learningspace EU-projekti 2001- 2002, Helsingin yliopisto, University of Exeter, Universidad Autonoma de Barcelona, Iceland University of Education, University of Oslo

Digitaalista opetusmateriaalia ja -aineistoa kieltenopetukseen v. 2006->

Sähköinen arviointi ja -portfoliotyöskentely/-oppiminen kaikilla kursseilla, kaikessa oppimisessa (2012->)

Oppikirjailija, Sanomapro, 2017 alk. (uudet, digitaaliset opetusmenetelmät ja sisällöt, saksan kieli, sivut.)

Luottamustehtävät (2000 alk.)

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan (HY) tiedekuntaneuvoston jäsen (2004-2007)

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämistoimikunnan jäsen (2004-2006)

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjaston neuvottelukunnan jäsen (2004-2007)

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkimusneuvoston jäsen (2004-2006)

Helsingin yliopiston Virtuaaliyliopistotyöryhmän jäsen (2004-2007)

Helsingin yliopiston kollegion jäsen 2004-2007

Porvoon kansalaisopiston johtokunnan varapuheenjohtaja ja jäsen 2001-2004

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallitus, jäsen 2001-2004

Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, 2005-2009

Espoon käräjäoikeuden lautamies (tuomarinvala 2005), 2005-2009

Matinkylä-Olarin Alueneuvottelukunnan jäsen, 2005-2009

Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen (OAJ, Helsingin paikallisyhdistys) hallituksen jäsen, edunvalvontavaliokunnan jäsen, pedagogisen työryhmän puheenjohtaja 2014 alk.

Varaluottamusmies (Helsingin kaupungin lukiot), JUKO ry, 2015-2018

Tähtiniityn koulun vanh.yhd. hallituksen varapuheenjohtaja, 2016 alk.

Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen, 1.1.2017 alk.

Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, 6.4.2017 alk.

Pääkaupunkiseudun Autismiyhdistys PAUT ry:n hallituksen varajäsen, 2021-

Espoon kaupunginvaltuuston varajäsen (Vas), 2017-2021

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, 2017-2021

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen, 2021-2025

Espoon Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja, 2017-2023

Espoon Kuitinmäen peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja, (2017-2023)

Espoon Niittykummun koulun johtokunnan puheenjohtaja, 2021-2023

Suomen Vanhempainliiton sisäilmatyöryhmän jäsen, 2018-

Espoon sisäilmajaoston jäsen (Hengitysliiton koordinoima)

Esteetön Espoo 2020 ohjausryhmän jäsen

Uudenmaan Vammaisneuvoston (UVA) varajäsen

Sote Uusimaa 2019 alatyöryhmän (tilastot) jäsen

Espoon kaupungin Liikuntaystävä -pilotin työryhmän jäsen

Valtakunnallinen vanhempaintoiminnan mentoriverkosto, hallituksen jäsen, Erityinen tuki ja erityisopetuksen kysymykset

sekä vammaisasiat. Sisäilma-asiat eteläinen Suomi,  2018-2020

Konferenssit

Osallistumiset mm. seuraaviin kansainvälisiin/kansallisiin konferensseihin (omat esitykset: ks. julkaisut): BETT 1998 (Lontoo), IFIP 1998 (Wien), BETT 1999 (Lontoo), ITK 1999 (Aulanko), ITK 2001 (Aulanko), WEM 2001 (Vancouver), NUAS 2001 (Göteborg), Online Educa Berlin (2001 ja 2002), ED-MEDIA 2002 (Denver), Interlearn 2003 (Helsinki), ED-MEDIA 2004 (Lugano), SITE 2005 (Phoenix)