Työhyvinvointi kuuluu jokaiselle!

Arvoisa lukion, 2.asteen ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön helsinkiläiskollega!

Lähestyn teitä kaikkia erittäin tärkeässä ja ajankohtaisessa asiassa: työhyvinvoinnin ja työsuojeluvaltuutetun vaalien merkeissä! Sähköinen työsuojeluvaaliäänestys alkaa jo tulevana ma 30.10 aina ma 6.11 asti – helppo ja nopea tapa vaikuttaa työhyvinvointiasioihin Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen (Kasko) toimialueella (lukiot, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, hallinto- ja tukipalvelut). Sähköinen äänestys tästä linkistä – helppoa! Vaalit jatkuvat tämänkin jälkeen, perinteisenä uurnavaalina, Kaskossa Töysänkadulla ke 8.– pe 10.11.2017 klo 8-16.

Elämme turbulenttia, hyvin haastavaa aikaa paitsi työelämässä ja yhteiskunnassamme niin toki myös koko maailmassa – monin eri tavoin. Tämän olemme varmasti kaikki havainneet jo viimeisen vuosikymmenen mutta etenkin viim. vuosien aikana.

Maailma muuttuu, työ ja työelämä muuttuu – kovaa vauhtia; joidenkin mielestä liiankin kovaa. Muuttua pitäisi kuitenkin myös työhyvinvoinnin käytännön merkityksen korostaminen, siihen riittävä resurssointi ja muu panostaminen työyhteisöissä ja koko kaupungin tasolla, tässä kovassa muutospaineessa, jatkuvassa kiireessä ja suoranaisessa uudistusvimmassa, mikä ilmaisuna on opettajien itsensä usein käyttämä ja aidosti kokema ympäri maata. Muutoksissa piilee kuitenkin toki aina mahdollisuuksia ja hienojakin asioita. Hieman kärjistäen voi sanoa – tutkimusten valossa myös – että jos opettaja ja työntekijä ei voi hyvin, ei jaksa, uupuu työssään, eivät myöskään oppilaat ja opiskelijat voi hyvin. Usein heijastusvaikutukset näkyvät myös koko työyhteisötasolla.

Digitalisaatio (mm. yo-kokeen sähköistyminen) ja voimakkaasti kasvanut lukion ja 2. asteen työmäärä myös tätä kautta (lisätyöt, muu työ ja yt-aika jne.) suurine opetusryhmineen samaan aikaan ovat yhdessä olleet hyvin uuvuttava yhtälö, hyvin monille. Lisähaasteena saattaa olla mahd. vuosityöaika (voi olla sekä uhka että mahdollisuus; paljon riippuu käyt. olevista resursseista eli panostetaanko opetukseen ja koulutukseen riittävästi – myös koko maan tasolla) sekä parhaillaan meneillään olevan lukiouudistuksen (valmistelu) myllerrykset ja vaikutukset mm. opettajien työllisyyteen. Työ- ja virkaehdoissa tapahtuneet heikennykset (kiky ym.) ovat lisäksi saattaneet vaikuttaa kielteisesti työmotivaatioon. Myös oppilasaineksen muutos, nuorten työn tekemisen kulttuuri, oppimisen ja erityisen tuen haasteet kuormittavat ihan eri tavalla ja enemmän kuin aikaisemmin 2.asteen opettajia ja erityisesti pk-seudulla myös kasvava maahanmuutto tuo opetustyöhön omat lisähaasteensa. Erityispedagogiikan opinnot suorittaneena tunnistan tämän kaiken myös selvästi omassa työssäni. Täydennyskoulutukseen on vaikea saada aika – ja voimat – enää riittämään. Työajalla tulisi voida kouluttautua enemmän kiihtyvässä muutosprosessissa. Turbulentin työ- ja perhe-elämän yhdistämistä tulisi tueta enemmän työpaikoillamme – elämme eri elämänvaiheita ja eri-ikäisten, eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden johtamisessa tarvitaan yhä enemmän ymmärrystä, osaamista, tunneälyä ja empatiaa.

Uudet lopsithan vaativat meitä yksilöllistämään opetusta ja ohjaamaan opiskelijoita yksilöllisemmin, mikä ei suinkaan ole kokonaan uusi ja huono asia – siihen tulee vain saada riittävät resurssit ja huomioida kokonaistyömäärä ja jokaisen työssä jaksaminen ja työhyvinvointiaspektit! Opettajathan ovat erityisen tunnollisia työntekijöitä mutta toki myös meidän tulisi oppia rajamaan työtämme – tässä on myös meillä itsellämme oma vastuu, työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Myös työnantajan tulisi tiedostaa kaikki nämä edellä kuvaamani työmme kuormitustekijät entistä paremmin työsuojelun ja -hyvinvoinnin näkökulmasta. Uskon, että kaikki edellytykset ovat olemassa, uudessa organisaatiossa (Kasko), tämän kokonaisuuden ymmärtämisessä ja yhteisen tahtotilan ja konkreettisten lisätoimenpiteiden ja ratkaisujen löytämisessä, niin yksilö- kuin työyhteisötason työhyvinvoinnissa. Onkin erinomaisen tärkeää, että saamme Kaskoon nyt myös lukioiden ja 2.asteen omat, nimetyt työsuojeluvaltuutetut, jotka ovat erikoistuneet juuri lukioihin ja 2.asteen työn arkeen ja kipukohtiin!

Ammatillisella 2.asteella ovat puhaltaneet kovat ja kylmät tuulet jo pidempään, kovine leikkauksineen ja säästöineen – reformiksikin tätä kutsutaan – koko maassa. Lähiopetuksen ja kontaktituntien määrän raju supistaminen, työssäoppimisen kasvattaminen yms. eivät ole voineet olla heijastumatta opettajien työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Erityisen suurta huolta kannan myös kaikkien teidän ammatillisten opettajien jaksamisesta. Riittävä työterveyden tuki, konsultaatio ja varhainen puuttuminen ovat tässäkin olennaisen tärkeitä. Tukitoimia tulisi varmasti myös kyetä tarjoamaan lisääkin.

Tutkittua tietoakin- mihin itse tutkijataustaisena, pitkän linjan opettajana, järjestöaktiivina ja nyttemmin myös kuntapäättäjänä mielellään aina päätöksenteossa pureudun  ja viittaan-  on paljon: viimeisin OAJ:n työolobarometri sisälsi hälyttävää dataa erityisesti nuorten opettajakollegoidemme romahtamisesta varsin pian, muutaman vuoden jälkeen, työuransa aloittamisesta; myös lukioissa ja 2.asteella. Tämä on asia, johon Helsingin työsuojelussakin tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota. Vertaistuki ja mentorimalleja ja työnohjausta on kehitettävä, lisättävä ja tehostettava.

Psykosomaattinen oireilu, stressi, uupumus ja siitä seuraavat sairaudet kuten pahimmillaan vakava masennus sekä monet somaattiset sairaudet – ei vähiten sisäilmaongelmista johtuvat – ovat lisääntyneet. Työterveyspalveluiden fokus tulee olla varhaisessa ennaltaehkäisyssä, jossa mahd.varhainen työntekijän työkykyä ylläpitävä kuntoutus- ja muu tuki ja hyvä esimiestyö ja johtaminen sekä kaupungin käyttämä hyvä menetelmäkori tulee olla kaikissa työyksiköissä ja kaikessa johtamisessa aktiivisessa käytössä.

Tunnen lukion ja 2.asteen työn 30-vuoden urani aikana – hienoine ja huonoine puolineen – läpikotaisin. Tunnen myös työhyvinvoinnin keskeiset ja ratkaisevat menestystekijät, olen nähnyt ja kokenut myös valitettavan paljon uupumusta, masennusta ja työpahoinvointia mutta toki myös aitoa työn iloa, imua ja voimaannuttavia asioita urani aikana. Taustani työhyvinvoinnin tutkijana, kenttätyön läpikotaisin tunteva lukion opettajana, vahvana verkostoitujana ja juridiikkaa ja työsopimuslainsäädäntöä opiskelleena (myös rehtorin koulutus ja työkokemustakin) sekä kunta- ja eduskuntatason päättäjäverostoissa toimivana katson, että minulla olisi erinomaiset edellytykset toimia lukioiden ja 2. asteen työsuojeluvaltuutettuna Helsingin Kaskon (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ent. Opetusvirasto) toimialalla seuraavalla nelivuotiskaudella.

Iso osa tulevien lukioiden ja 2.asteen työsuojeluvaltuutetun tehtävistä tulee menemään ajankäytön kannalta varmasti niin sisäilmaongelmiin kuin myös työn- ja toimenkuviin liitt. muutoksiin lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Työpaikkojen työilmapiiriasiat, johtamis- ja esimiestyön kehittäminen ja kaikki tähän tematiikkaan liittyvä on myös oma, iso kokonaisuutensa valtuutetun työssä. Kaikessa tässä auttaa laaja, tutkitun tiedon hyödyntäminen ja käytännön pitkän työelämäkokemuksen sekä laajojen verkostojen tuoma tietotaito ja osaamispohja. Tässä katson olevani erittäin vahvoilla muihin ehdolla oleviin nähden.

Kisa on kova, joten vetoankin laajaan tukeenne ja omiin verkostoihinne, jotta voisin menestyä näissä vaaleissa ja tulla valituksi – tulen tekemään kaiken mahdollisen, jotta työhyvinvointiimme 2.asteella tullaan kiinnittämään entistäkin enemmän huomiota, puuttumaan ajoissa epäkohtiin sekä osallistamaan henkilöstöä entistä enemmän uudistusten ja muutospaineiden keskellä.

Jaa myös facebook-päivitystäni ja kotisivulinkkiäni (ohessa), jos haluat tukea valintaani. Äänestäminen on tehty tässä alussa – ma 30.10 – ma 6.11 helpommaksi kuin koskaan: voit äänestää sähköisesti ja helposti antamalla vain s-postisi (@edu.hel.fi ja saat kertakäyttösalasanan, jotta pääset äänestämään) ja koko homma on tehty minuutissa parissa.

Kiitos, jos ja kun haluat tukea minua vaaleissa – työhyvinvointi kuuluu kaikille; äänestä ja vaikuta kenet ja keiden haluat sitä edistävän Hesassa! Kysy lisää – vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyen. S-posti: mika-erik.walls at edu.hel.fi.

Työhyvinvointiterveisin ja äänestysintoa jokaiseen lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen, työväenopistoihin sekä hallinto- ja tukipalveluiden työyhteisöille – pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne niin kotona kuin työpaikoilla!

Yhteistyöterveisin, Mika-Erik

Esikoistyttären, Annan, kanssa autoilemassa Tapiolassa